محصولات

تیکنر - مخزن آب و خوراک سنگ شکن

تیکنر مخزن آب سنگ شکن

 

 

ماسه شور

 

مشخصات فنی:

مخزن آب معادن خوراک سنگ شکن
توضیحات:

تیکنر یاهمان دستگاه تصویه آب ، عمل تصویه آب معادن راانجام می دهد.

تیکنر به منظور بازیافت آب معادن شن وماسه  که برای تولید وشستشوی محصولات نیاز به آب فراوانی دارند باعث کاهش چشمگیر هزینه های  تهیه آب وهمچنین عدم نیاز به استخرهای ته نشینی پساب می گردد.

همچنین بااستفاده از سیکلون که قبل ازتیکنرنصب می شود میتوان 90درصدماسه بادی موجود در گل آب خروجی ازماسه شویها رابازیافت نمود که منبع درآمدی مازاد برای معادن می گردد.

 

کلمات کلیدی:

  سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله