مقالات

انواع روش تشکیل سنگ گچ

1- رشد ژیپس در کف
2- سولفاتهای لامینه‌ای
3- سولفاتهای دوباره رسوب یافته
4- ژیپس ثانویه و رشته‌ای