مقالات

محاسبه مقدار FeO

 

 

مگنتيت % Fe3O4=232/72*%FeO

هماتيت % Fe2O3=(%TFe-168/232*%Fe3O4)*160/112
وزن ملكولي FeO=72
وزن ملكولي Fe2=112
وزن ملكولي Fe2O3=160
وزن ملكولي Fe3O4=232
وزن ملكولي Fe3=168
حال اگر بخواهيم واقعاً ماهيت سنگ آهن را به دست آوریم كافي است كه چند محاسبه كوچك انجام دهيم:
درچه اكسيداسيون سنگ آهن :ReTio=TFe/FeO
از اين فرمول مي توان دقيق تر پي به ماهيت مگنتيت يا هماتيت بودن سنگ آهن برد . بر اين اساس مي توان مبني را عدد 7 قرار داد  و به ازاء كمتر از 7 ماهيت مگنتيتي و بزرگتر از 10 هماتيتي . و بين 7 و 10 مگنت هماتيت است.

 

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله