مقالات

روش سولفاتهای لامینه‌ای

کلسیت و کلسیت عنی از مواد آلی است، تشکیل شده‌اند . لامینه‌های نازک ژیپس – نوعی از نمک طعام ایندریت در نمک طعام است. زوج‌های انیدریت - کلسیت و انیدریت - ضخامت مواد آلی بطور تیپیک کمتر از چندین میلیمتر می باشد ، و لی ممکن است توالی‌هایی با صدها متر ضخامت را تشکیل دهند. بلورهای سولفات ، معمولا خیلی ریز (1 تا 10 میکرون) هستند و احتمالا در سطح لایه‌های توده آب در حال تبخیر نیز ته نشین می‌شوند.

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله