مقالات

روش سولفاتهای دوباره رسوب یافته

 

 

 ( سنگ شکن ) ، ( نوار نقاله ) باید گفت که ممکن است حمل شده و مجددا رسوب نمایند. ( سنگ شکن فکی ) ، ( ماسه شور ) یا اینکه توسط باد ، امواج ، فرآیندهای جریانی مجددا به حرکت درآمده و رسوبات تخریبی را ایجاد کنند. حرکت مجدد ژیپسهای بین جزر و مد – بالای جزر و مدی سولفاتهای بالامینه مورب وریپل‌دار ، کنگلومراهای درون سازندی از قطعات بلوری ژیپس و استرومالیتهای ژیپسی (در جایی که دانه‌های آواری توسط پوششهای موجودات میکروسکوپی به تله افتاده‌اند) را ایجاد می‌کند.

 

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله