مقالات

روش ژیپس ثانویه و رشته‌ای

 

 

( ماسه شور - نوار نقاله ) باور و عقیده  بر اینست که ژیپس‌های رشته‌ای، تحت فشار رگه‌های پر شده از آب که در اثر شکستگی هیدرولیکی تشکیل شده اند ، رشد کرده اند. با این حال منشا ژیپس معلوم  نیست.

سنگ شکن - سنگ شکن فکی

یک عقیده بر اینست که آنها از نظر حجم افزوده شده سولفاتهای حاصل از آبگیری انیدریت سرچشمه گرفته‌اند در حالیکه عقیده بر این است که ژیپس از آبهای درون حفره‌ای غنی از سولفات‌های باقیمانده نتیجه شده‌اند.

 

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله