مقالات

مفهوم تورم ماسه

 


هر چند تورم به خودي خود بر نسبت هاي وزني مواد اثر نخواهد داشت ولي در حالت اندازه گيري مواد به روش حجمي تورم ماسه سبب مي گردد وزن كمتري از ماسه حجم ثابت قوطي اندازه گيري را اشغال کند.( سنگ شکن )

 

 ( ماسه شور ) به همیت علت  مخلوط دچار كمبود ماسه مي شود ( ماسه شور )  و خشن ( شني ) به نظر مي رسد و بتن تمايل به جداشدگي خواهد داشت . ( سنگ شکن فکی ) همچنين بازدهي بتن نيز كاهش مي يابد البته علاج اين مسئله در افزايش حجم ظاهري ماسه است تا مقدار تورم آن محسوب گردد.

 

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله