مقالات

منشاء ماسه‌هاي بادی

 

 

اين نوع تخريب تنها در مورد  سنگها صورت نگرفته بلكه مي‌تواند در مورد رسوبات جديد نيز صورت پذيرد. ( سنگ شکن ،  سنگ شکن فکی )    در هر صورت هر نوع خردشدگی سنگهای قديمی و يا رسوبات جوانی كه تازه سيمان شده اند مي‌توانند منشاء ماسه‌های بادی  نیز باشند به شرط آنكه اندازه ذرات در توان انرژی حمل باد باشد. منشاء ديگر  ( ماسه شور ) ماسه‌های بادی رسوبات مخروطه‌هاي افكنه است كه ذرات بدون سيمان ماسه‌ها مي‌توانند بوسيله باد از جا كنده شده و به همراه باد روان شدند. منشاء سوم ماسه‌های بادی ( ماسه شور ) كه محدودتر است ماسه‌های ساحلی است كه حاوي خرده صدفها االيت‌ها و پوسته روزن داران مي‌باشند.
اين نوع ماسه‌های بادي بيشتر در حاشيه درياهای استوائی ديده مي‌شوند. ( نوار نقاله )  بعلت در تركيب داشتن مقدار زيادي كربنات به سرعت سيمان شده و مي‌توانند سدهائی را در مقابل نفوذ آب دريا بوجود آورد ،خرده‌هاي صدفها در مقايسه با كوارتز مقاومت كمي در برابر سائيده شدن بوسيله بادها از خود نشان مي‌دهد، ( سنگ شکن فکی )  لذا نمي‌توان آنها را در فواصل بيش از ۵۰ تا ۱۰۰ كيلومتری از ساحل پيدا كرد. اين نوع ماسه‌ها كمتر در بخش جلگه‌اي خوزستان ديده مي‌شوند. ( سنگ شکن )

 

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله