مقالات

دسته بندی ماسه بادی

 

 

از همين نظر شبيه كالك ليتايت سخت و سيمان نشده مي‌باشد(  نوار نقاله )  و شايد بتوان آنرا تحت كالك ليتايت سيليسي سخت نشده با چرت آناريت اهكي سخت نشده قابل مقايسه را دانست.
۲-ماسه سنگهاي ( سنگ شکن ) سازند آغاجاري و ماسه سنگهاي سازند(  سنگ شکن فکی)  بختياري از نظر تركيب مينرالوژيكي مشابه ماسه‌هاي بادي هستند و در آنها نيز فلدسپات ديده مي‌شود.
۳- تركيب شناسي خاكهاي مناطق بلافصل ، ( ماسه شور ) ماسه‌هاي رودخانه‌اي و ماسه سنگهاي دو سازند ( آغاجاري و بختياري ) مشابه يكديگرند
۴- بررسي كانيهاي سنگين تشابه چشمگيري را بين ماسه‌هاي بادي و ماسه سنگهاي ( سنگ شکن - سنگ شکن فکی  ) آغاجاري و بختياري نشان مي‌دهد و همچنين بيانگر تداخل يك منشاء متامورفيك در مجموعه‌اي نهشته مي‌باشد.
بنابراين هر نوع ماسه اي رو نمي توان در بتن استفاده كرد ممكن است منشا واكنش زا داشته باشد ( ماسه شور - نوار نقاله )

 

 

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله