مقالات

سنگ شکن فکی چیست

 سنگ شکن فکی چیست

 

این سنگن شکن کانی‌های درشت و بزرگ( بزرگتر از ۲۰ سانتیمتر) را خرد کرده و کوچک می کند.