مقالات

سنگ گچ در تشکيلات تبخيری

 

اصولاً گچ در تشکيلات تبخيري به دو صورت :
ا لف: ژيپس(cas o 4 – 2H 2 o)
ب:انيريد cac o 4)
الف: ژيپس:
يک سولفات کلسيم با دو مولکول آب است که همين آب مولکولي عامل مورد استفاده پيدا کردن آن می شود  . زيرا اگر ژيپس را حرارت دهيم حدود 180 سه چهارم آب ترکيبي خود را از دست داده و تبديل به H 2O So 4 caميشود که به آن گچ پخته يا کلسينه گفته ميشود که اگر اين ماده در مجاورت آب قرار گيرد آب مولکولي که از  دست داده راجذب کرده و تبديل به ژيپس يا، سنگ شکن ،سنگ گچ مي شوديا بعبارت ديگرگيرش حاصل مي نمايد .بنابراين گچي که دربازارعرضه مي شود همان گچ پخته (so 4 ca1/2 H2O
مي باشد. باحرارت دادن سنگ گچ (ژيپس ) درحرارتهاي مختلف مي توان اقسام مختلف سنگ گچ ، سنگ شکن فکی را تهيه کرد.
ژيپس درنمونه دستي توده اي وهمکن ، بسته به وجود يا عدم وجود ناخالصي هاي اکسيد آهن ، مواد رسي و غيره به رنگهاي گلي، قرمز، قهوه اي، ودودي ديده مي شود در زير ميکروسکوب بافت دان، فيبري يا پورفير و پلاستيک دارد. سختي آن دو است و به آساني با ناخن خط برمي دارد در اثر شعله کبريت با از دست دادن آب کدر مي شود.
ژيپس خالص داراي 9/20 درصد آب ترکيبي و 6/46 درصد و3 so و.5/32 درصد ca0 ميباشد. خلوصي يک سنگ گچ بر مبناي درصد کاني ژيپس در آن تعريف ميگردد. طبق استاندارد astm حداقل خلوصي لازم براي سنگ گچ در موارد صنعتي70 درصد ژيپس (so 4 ca- 2H 2o) است در صورتيکه اغلب سنگ گچهاي تجارتي داراي 75 تا 95 درصد خلوص مي باشند.

ب: انيريد ( caso 4):
انيدريد سنگ گچي است بدون آب مولکولي که نمي توان از آن بعنوان گچ در مصالح ساختماني استفاده نمود و در صنعت موارد استفاده کمي دارد و در تهيه اسيد سولفوريک و تامين سولفور کلسيم از آن استفاده ميشود.

 

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله