مقالات

کارکرد بر روی سنگ گچ

 

روش کار بر روي گچ ها :
با توجه به گسترش سازندگچي گچساران در کل منطقه که همین امر باعث غني شدن استان از نظر منابع گچي شده است، فقط در بعضي نقاط که سينه کار مناسب جهت برداشت ايجاد شده بود سنگ شکن و بدليل نزديکي به امکانات آب و برق از لايه هاي گچي برداشت شده بود ،  سنگ شکن فکی تحت عنوان معدن گچ نمونه برداري گرديده و پس از ارسال کردن نمونه به آزمايش و مقايسه آنها با استاندارد هاي جهاني موجود بعنوان معدن گچ معرفي شده اند و بطور تقريبي ذخيره گچي معدن مشخص شده است.
روش نمونه برداري از گچ ها در بعضي نقاط به صورت نقطه ای بوده که ماسه شور ، نوار نقاله با اختلاط چند نمونه از لايه های سطحي و مياني و عمقي آنها را در جهت ، آزمايش ارسال داشته ايم.
در بعضي نقاط نمونه برداری بصورت ناوداني بوده است ، و در نهايت موقعيت معدن بصورت چهار گوش گزارش شده است.

 

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله