مقالات

اندازه ذرات شن و ماسه

بطور كلي مصالح طبيعي دانه‌اي را مي‌توان از نظر اندازه به ترتيب به گروه‌هاي: رس، لاي، ماسه شور، گراول، قلوه سنگ و درشت سنگ تقسيم كرد.
ماسه معمولاٌ به ذراتي با قطر 2 تا 6 % ميلي متر اطلاق مي‌شود. اين محدوده اندازه را مي‌توان از سر يك چوب كبريت تا حد رويت با چشم غير مسلح در نظر گرفت. در صنعت، ماسه معمولاٌ به ذراتي كه در آزمون دانه بندي بين الكهاي شماره 4 و شماره 200 قرار گيرد، اطلاق مي‌شود ذرات درشت تر از ماسه و ريزتر از قلوه سنگ (2-60 ميليمتر ) گراول نام دارد كه در صنعت ساختمان سازي كشور ما سهواٌ به آن شن اطلاق مي‌شود. رايجترين استاندارد موجود ، گراول را ذرات بين دو الك شماره 3و4 اينچ مي‌شناسد. جنس شن و ذرات درشت تر از آن بيشتر از سنگ است.


اين خرده سنگها مي‌توانند از هر جنس باشند ولي معمولاٌ نمونه‌هاي مقاومتر سنگ در آنها بيشتر يافت مي‌شود، مگر آنكه فاصله جا به جايي و حمل مصالح طبيعي بسيار كوتاه باشد كه در اين صورت مقدار گرد شدگي ذرات نيز ناچيز خواهد بود. بر طبق قانون معادن ايران « شن و ماسه معمولي عبارت از شن و ماسه‌اي است كه منحصراٌ در عمليات ساختمان سازي و راه سازي و بتن ريزي و نظاير آن قبل مصرف است و داراي مصارف صنعتي ديگري نبوده و حاوي كانيهاي با ارزشي نيست كه تفكيك آنها مقرون به صرفه باشد».
( ماسه) : ذرات 5 – 0 ميلي متر ( ريزتر از الك شماره 4)
( شن ) نخودي : ذرات 18-5 ميليمتر ( بين الكهاي شماره 4)
(شن )بادامي: ذرات 32-18 ميليمتر ( بين الكهاي 4 و اينچ)


محصول معادن شن و ماسه شور معمولاٌ به دو صورت به بازار عرضه مي‌شود. يكي شن و ماسه طبيعي به دست مي‌آيد و ديگري مصالح شكسته كه از خرد كردن قلوه سنگها يا ذرات قطعات يزرگ سنگ حاصل مي‌شود . شن و ماسه طبيعي معمولاٌ همراه هم يافت مي‌شوند و در آنها اغلب دانه بندي پيوسته‌اي از ذرات مشاهده مي‌شود . با اين وجود نسبت شن و ماسه شور از محلي به محل ديگر متفاوت است. در مواردي خاص، مثل ماسه‌اي بادي ساحلي يا صحرايي ممكن است دانه‌ها كم و بيش يك اندازه در يك محل يافت شود.

 

کلمات کلیدی:

سنگ شکن - سنگ شکن فکی - ماسه شور - نوار نقاله