پروژه ها

پروژه در عراق

مجری و طرح پروژه : شرکت فنی مهندسی سنگ شکن سازه

محل انجام پروژه : کشور عراق